Georg Friedrich Händel: Žalna oda

17. 11. 2014

KPZ Mysterium z dirigentom Gregorjem Klančičem

KPZ Mysterium z dirigentom Gregorjem Klančičem

Žalna oda z naslovom The Ways of Zion Do Mourn, HWV 264 (Poti na Sion žalujejo) je nastala leta 1737 ob nepričakovani smrti kraljice Karoline. S Händlom ju je vezalo več kot tridesetletno prijateljstvo, bila pa je tudi njegova pokroviteljica. Tekst je na osnovi starozaveznih besedil, večinoma iz knjige preroka Jeremija in iz Jobove knjige, napisal Edward Willes. Händel je delo skomponiral v manj kot tednu dni. Čeprav so se žalnega obreda lahko udeležili le kraljeva družina, plemstvo in bogataši, so imeli tudi tisti, ki so se zanimali le za glasbo, nekaj možnosti, da so to delo slišali na vajah. V zasedbi naj bi bilo okoli 80 pevcev in 100 instrumentalistov. Chandoski vojvoda, prav tako eden izmed Händlovih pokroviteljev, je zapisal, da je ‘skladba zelo nežna in primerno prilagojena za to priložnost’.Oda se začne z refrenom, ki spominja na korale, ki jih uporabljajo v luteranski cerkvi. Glasbeni material se potem kontrapunktično razvija in konča v impresi vni fugi. Nežni zbori “When The Ear Heard Her” (Blagrovalo jo je uho) in “She Delivered The Poor” (Reševala je ponižnega), ki izražata njen nežen značaj, se izmenjujejo z močnimi zborovskimi vzkliki “How Are The Mighty Fall’n” (Kako so mogočni padli).Delo se zaključi z mirnimi in spokojnimi toni. Glasbeni zgodovinar in prvi Händlov biograf Charles Burney je uvrstil Žalno odo med njegove najboljše skladbe.Delo je bilo prvič izvedeno 17. decembra 1737 v westminstrski opatiji, nadaljnjih priložnosti za njegovo izvedbo pa ni bilo. Händel ga je želel uvrstiti na program dobrodelnega koncerta v marcu leta 1738, vendar se kralj s tem ni strinjal. Zato se je odločil, da bo delo nekoliko predelal in ga kot takega vključil v prvi del oratorija Izrael v Egiptu.Začetno temo prvega zbora in njegov harmonski okvir je Mozart uporabil v vstopnem spevu Requiema. Žalna oda pa je zanimiva tudi zato, ker je v njej Händel uporabil tudi nekaj taktov znanega Gallusovega moteta Ecce quomodo moritur iustus, kar kaže na široko prepoznavnost našega skladatelja.

Kranj, 15. november, Župnijska cerkev sv. Martina, Stražišče pri Kranju
Ljubljana, 19. november, Uršulinska cerkev sv. Trojice, Ljubljana