Nagovor dirigenta: Zgodba misterijev – zboru na pot

Ponosen sem, da je Komorni pevski zbor Mysterium pod mojim vodstvom postal dvakrat komorni in dvakrat pevski, saj se je v tem času število pevcev skoraj podvojilo, prav tako pa tudi število koncertov, nastopov ter drugih pevskih dejavnosti. Vse to ne bi bilo možno brez sodelovanja z uspešnim in ambicioznim vodstvom zbora, za kar se predsednici in odboru zbora zahvaljujem.

V kratkem času našega sodelovanja smo nanizali veliko uspehov, pa ne toliko tistih, ki se štejejo s točkami in priznanji, pač pa s tistimi, ki (o)grejejo srca in (pri)vabijo nasmehe ljudem na obraz. Tako pevcem kot tudi poslušalcem. To je tisto poslanstvo, ki je največ vredno. Če zraven požanjemo še kakšno priznanje, pa toliko bolje.

Trenutne razmere so nas pripeljale tudi v dvakratno misterioznost zbora, saj je nadaljevanje našega poslanstva nekako postavljeno na preizkušnjo, skorajda zavito v meglo. Že samo ime zbora je zaznamovano z mističnostjo; ker pa mi stično pojemo in so bližnji stiki prepovedani, tako stikamo glave, kako naprej. Petje sámo je prvotno religioznega značaja. ‘Mysterion’ je prostor, kjer so se posvečali v misterije. Mi sicer ob posvečanju petju ne pojemo s svečami, smo pa toliko bolj goreči. Zato nas zelo boli, da nas upihujejo, ko še nismo dogoreli.

Želim si, da se iz teh razmer izvlečemo bolj povezani in močnejšega duha za nadaljevanje našega poslanstva. Tako kot vsi zbori se soočamo s situacijo, ko so pred nami nedokončani projekti in nejasne ideje, ki se skušajo z žarki prebiti skozi meglice. Vsekakor čutim pri pevcih veliko zavzetost in gorečo željo, da se čim prej vrnemo v stare delovne tirnice in predstavimo čudovit program, ki smo ga pripravili za 15-letnico. Preplet melodij božičnega besedila O magnum mysterium različnih skladateljev, novitete mladih slovenskih skladateljev na besedila kranjskih pesnikov ter nekaj malega za dušo pevcev in poslušalcev.

Tudi za naprej imamo ambiciozne programske, tekmovalne in organizacijske podvige, saj želimo predstaviti še mnogo kvalitetne glasbe čim širši publiki. Komorni pevski zbor Mysterium je mlad zbor, tako po letih, po duši ter po mehkobi oblikovalne mase, ki je voljna in željna oblikovanja spet in spet. Posledično imam kot dirigent takšnega fleksibilnega zbora láhko, a zelo odgovorno nalogo, da s programskim izborom peljem zbor po novih neubranih poteh in hkrati z raziskovanjem skrbim za nenehno rast.

V upanju, da se turbulentne razmere čim prej umirijo, želim zboru Mysterium še mnogo uspešnih let delovanja, sodelovanja ter širjenja svojega poslanstva.

Zborovodja Lovro Frelih