KOMORNI PEVSKI ZBOR MYSTERIUM

Komorni pevski zbor Mysterium, ki deluje v okviru Kulturnega društva MYSTERIUM Kranj, je nastal jeseni 2005 v želji poustvarjanja raznolike zborovske glasbe. Zbor je od ustanovitve ustvarjal pod strokovno-umetniškim vodstvom soustanoviteljice, zborovodkinje Urške Štampe, ki je uspešno zaključila podiplomski študij zborovskega dirigiranja na Univerzi Utah v ZDA. Zbor je sodeloval še z Željko Ulčnik Remic, Dominikom Jurca, projektno pa tudi z Gregorjem Klančičem. Od novembra 2017 sta strokovno in umetniško vodenje zbora prevzela korepetitorka Eva Čeh in zborovodja Lovro Frelih.

Repertoar sestavljajo posvetne in sakralne skladbe tako slovenskih kot tujih skladateljev. Radi sodelujejo tudi z mladimi slovenskimi skladatelji in vsako leto izvedejo vsaj eno domačo noviteto. Pripravljajo odmevne in med kritiki zelo dobro sprejete samostojne celovečerne ter tematske koncerte, samostojno ali z drugimi zbori pa redno izvajajo daljša tehtnejša dela v sodelovanju z inštrumentalnimi zasedbami. Poleg rednih koncertnih dejavnosti se z veseljem udeležujejo dobrodelnih koncertov, nastopajo na festivalih ter navezujejo stike z drugimi pevskimi zbori po Sloveniji in v tujini. Sodelujejo tudi na Poletnih delavnicah vokalne glasbe, ki jih pripravlja društvo.

Na zborovsko-dirigentski delavnici z gostujočim predavateljem dr. Bradyjem R. Allredom iz ZDA, ki jo je leta 2012 organziralo društvo, so sodelovali kot demonstracijski zbor. Leta 2013 so se kot demonstracijski zbor udeležili mednarodne pevske delavnice v Franciji pod okriljem organizacije CHORALP Briançon, kjer so sodelovali s priznanim dirigentom Nestorjem Zadoffom. V Franciji so koncertirali tudi s samostojnimi koncerti. Leta 2014 so nastopili na jubilejnem XXX. Chopinovem festivalu v Avstriji. Konec maja 2016 so pripravili zborovsko delavnico za KPZ Mysterium in povabili v Kranj izjemnega glasbenika, dirigenta, skladatelja, pianista, organista dr. Barlowa Bradforda. Delavnico so zaključili s koncertom v Slovenski filharmoniji. Leta 2017 so se kot demonstracijski zbor na povabilo ponovno udeležili mednarodne pevske delavnice v Franciji pod okriljem organizacije CHORALP Briançon, kjer so sodelovali s priznanim dirigentom Alainom Louisotom. V Franciji so tudi leta 2017 koncertirali s samostojnimi koncerti.

Doma in v tujini se udeležujejo različnih tekmovanj in na njih posegajo po najvišjih priznanjih. Na državnem zborovskem tekmovanju Naša pesem v Mariboru so se prvič predstavili leta 2014 in le za točko zgrešili zlato priznanje. Tudi leta 2016 so se udeležili državnega zborovskega tekmovanja Naša pesem in osvojili srebrno priznanje. Na regijskem tekmovanju odraslih pevskih zasedb 2013 so prejeli zlato plaketo, na regijskem tematskem koncertu Sozvočenja 2012 za Gorenjsko pa prvo nagrado za kakovostno izveden in zanimivo izbran spored ter se tako uvrstili na sklepni koncert šestih najboljših zborov z regijskih tematskih koncertov po Sloveniji. Omeniti je treba tudi mednarodni tekmovalni uspeh, saj so na mednarodnem festivalu Slovakia Cantat 2017 dosegli dve srebrni priznanji v kategorijah ljudska glasba a cappella in sakralna glasba a cappella ter na festivalu III. International Festival SLOVAKIA CANTAT 2009 dosegli dve zlati priznanji v kategorijah ljudska glasba a cappella in sakralna glasba a cappella. Že pred tem so se, kljub »mladosti«, dokazali na 2. regijskem tekmovanju odraslih pevskih zborov 2006, kjer so prejeli srebrno priznanje, na Sozvočenjih 2007 pa naziv najperspektivnejšega zbora na Gorenjskem. Srebrno priznanje so prejeli tudi na 3. regijskem tekmovanju odraslih pevskih zborov 2009.

Jeseni 2015 so izdali prvo zgoščenko Bila je tišina.

Kulturno društvo MYSTERIUM Kranj je od leta 2015 nosilec statusa društva v javnem interesu na podočju kulture.