BILA JE TIŠINA

Na prvi zgoščenki Komornega pevskega zbora Mysterium predstavljamo izbor našega dela zadnjih treh let. Razdeljen je na pet zaokroženih sklopov, ki predstavljajo osrednje tematike našega poustvarjanja.

Prvi sklop, poimenovan Domačnost, sestavljajo slovenske ljudske pesmi v priredbah slovenskih skladateljev. Velik del našega poustvarjanja je namenjen prav slovenski ljudski pesmi ter s tem ohranjanju in širjenju naše kulture.

Sklop Svetost predstavlja pomemben del našega poustvarjanja, sestavljajo pa ga dela iz zakladnice sakralne glasbe. Na zgoščenko sta uvrščena dva renesančna moteta. Naš prvenec je poimenovan prav po prvi skladbi iz tega sklopa »Factum est silentium – Bila je tišina«.

V tretjem sklopu Hrepenenje je predstavljeno kompozicijsko delo hišnega skladatelja Gašperja Jereba. Naše sodelovanje, ki vsako leto obrodi več novih skladb, sega v sam začetek delovanja zbora.

Sledi sklop Prostranost narave, v katerega so uvrščene tri skladbe Felixa Mendelssohna Bartholdyja.

Dve sta izbrani iz opusa z naslovom »Lieder im Freien zu singen« ali »Pesmi, pete na prostem«. V zadnjih letih smo nekaj repertoarja namenili prav skladatelju Mendelssohnu in ga resnično vzljubili, naša ljubezen pa še vedno gori.

Zadnji sklop z naslovom Ritem življenja predstavlja zaokroženo celoto, ki je bila prvotnopoimenovana Skica v modrem. Prvič je bila izvedena v nekoliko drugačni obliki na tematskem koncertu Sozvočenja 2012, kjer je zbor prejel nagrado za najboljše izbran in izveden program. Slednje je poželo veliko pozitivnih kritik in odzivov poslušalcev, zato je bila uvrstitev na našo prvo zgoščenko tako rekoč neizogibna.

Kot je nekoč dejal dirigent Leopold Stokowski: »Slikar slika podobe na platno. Glasbenik slika na tišino.« Bila je tišina, mi pa vam slikamo našo ljubezen in predanost do skupnega glasbenega ustvarjanja.

Urška Štampe