1 result for day: 17/11/2015

Mysteriumovih deset let ljubezni

Članek je bil objavljen na: www.nasizbori.jskd.si/mysteriumovih-deset-let-ljubezni/ Olga Vrhunc in Marta Zabret Podoba vrezana v srce je moje, med sojem in temo potuje. (H. Plitmann, Pet hebrejskih spevov ljubezni) »Komorni zbor ... Več